Ett viktigt brev om A-traktorer

I dagarna nås cirka 140 ägare till A-traktorer/”epor” av ett viktigt brev från Thomas Hellgren, lokalområdespolischef och Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Det är ett brev som handlar om unga förares framtid, och föräldrars ansvar. Rätt hanterad kan en A-traktor vara en utmärkt förberedelse för “riktigt” körkort och bilkörande men…

“Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i och de som befinner sig utanför traktorn. Det händer att ungdomar inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer samtal till både polis och kommun angående problem och störningar. Det handlar om vårdslösa körningar, körningar på olämpliga platser, skador som uppkommit och oljud…

Både föräldrar och barn kan misstänkas för brott…

Det värsta som kan hända är faktiskt inte att bli tagen av polisen. Det värsta är förstås att ditt barn eller någon annan förolyckas i en olycka”