Evenemangsbidrag

Ansökningsperiod 2 för evenemangsbidrag är öppen för ansökan till och med den 15 augusti.
Läs mer om kriterierna för bidraget och fyll i ansökningsformuläret på webbsidan för evenemang.

På grund av rådande läge med coronapandemin gäller följande för utbetalning av evenemangsbidraget:

  • Bidraget betalas ut villkorat att arrangören följer de regler och restriktioner som gäller kopplat till coronapandemin.
  • Om evenemanget ställs in kan arrangören få en del av det beviljade bidraget, för kostnader efter genomfört planeringsarbete. Detta sker i samråd med evenemangsrådet.
  • Om ett evenemang senareläggs samma år och behåller samma status och storlek utbetalas det evenemangsstöd som beviljats.
  • Om ett evenemang ändrar storlek och omfattning erhålls bidrag som motsvarar minskningen.

Under ansökningsperiod 1 under våren 2021 inkom 3 ansökningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade bidrag till: Säterstampen, Skördefesten och Klippingracet. Man beslutade också att resterande medel av 2021 års evenemangsbidrag används i ytterligare en ansökningsperiod under året samt om det finns medel kvar efter ansökningsperioden till utbildningsinsatser för arrangörerna i Säters kommun.