Evenemangsrådet finns för arrangörerna – Nu stundar Nostalgidagarna

Evenemangsrådet och lotsen är dörren in hos kommunen. Dessa hjälper arrangörerna att få de rätta kontakterna, hitta nätverken, samverkan, rätt tillstånd, stöd och utveckling av evenemangen. Efter ett lotsmöte och gemensam planering är både polis, arrangör och kommunen redo inför årets upplaga av Nostalgidagarna. Förebyggande insatser har planerats för att upprätthålla den lugna och goda stämningen som brukar råda under evenemanget.

I år är det 17:e året som Nostalgidagarna i Säter går av stapeln. Den rutinerade föreningen Nostalgic Club och arrangörsgruppen planerar för fullt. Som ett av södra Dalarnas största evenemang med sina 30.000 besökare från 0 till 100 år krävs noggrann planering, dialog och samarbeten.

Tidigare i våras träffades arrangören tillsammans med delar av kommunens evenemangsråd och polisen för att skapa samsyn kring vilka behov som finns och vilka förebyggande insatser som bör göras vecka 29 i samband med evenemanget. Trots att Säter är en liten stad med väldigt många besökare under Nostalgidagarna är det ett lugnt evenemang med god stämning och få brott visar statistiken.

-Eftersom evenemangsarrangören har en noggrann planering bakom evenemanget så brukar inte vi som polis få så mycket jobb under Nostalgidagarna, säger Nedim Gacanovic, polis.

Även om det anses som en lugn tillställning planeras förebyggande arbete för ett fortsatt trivsamt och roligt evenemang. Till exempel kommer polisen vara närvarande hela helgen vilket man tidigare framfört som önskemål från brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Säter. Polisen kommer vara synliga och prata med ungdomar och besökare för att se till att den goda stämningen hålls. Man kommer också att arbeta med vakter, skyltar och kommunikation för att skapa trygghet och en trevlig stämning där det tidigare har varit extra högljutt.

– Det är bra med ett sådant här möte där vi alla parter sitter ner och har dialog inför evenemanget, säger Rune Stornils, arrangör Nostalgidagarna.

Det är kommunens evenemangsråd som koordinerat mötet. Att hjälpa till att vägleda arrangörer så att det är enkelt att arrangera evenemang är en av rådets uppgifter.

-Det är vår roll att försöka se till att arrangörerna har bra förutsättningar för att skapa ett lyckat evenemang, säger Josefin Enström evenemangslots och koordinator för evenemangsrådet.

Nima Khaledian; evenemangsrådet, Rune Stornils; arrangör Nostalgidagarna, Nedim Gacanovic och Erik Gatu från polisen. Foto: Josefin Enström, Säters kommun.