Fastfrusna soppåsar på grund av kyla

Nu när kylan har kommit så finns det risk att soppåsarna fryser fast i sopkärlet, och inte åker ur vid soptömning.

Det är bra om man kan låta påsarna stå utomhus en stund så att de hinner frysa innan de läggs i sopkärlet. Det underlättar även om man håller matavfallet så torrt som möjligt.

För att soppåsarna ska tömmas vid nästa soptömning så behöver de lösgöras.