Finansieringsförslag och utlysningar för företagare

Här listas några olika finansieringsförslag och utlysningar för företagare.

Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020

Aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda kan söka. Vinnova vill som en del av deras uppdrag stärka innovationsförmågan hos små och medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet. Bolagen kan söka för projekt som ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Öppnar för ansökan 1 oktober och stänger 1 december 2020. Mer information finns här.

Innovativa startups

Vinnova har en kommande utlysning för Innovativa Startups steg 1 – Vinnova stödjer unga, innovativa och jämställda företag som med hjälp av dess finansiering validerar, verifierar och utvecklar sin affär och den lösning affären bygger på. Öppnar för ansökan den 6 november 2020 och stänger den 19 januari 2021. Mer information finns här.

Utvecklas mot en cirkulär affärsmodell

Företagare, är du intresserad av att utvecklas mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Då kan du söka stöd från EU-projektet C-voucher via Tillväxtverket. Sista ansökningsdag är 30 oktober 2020. Mer informations finns här.

Digitalisering och internationalisering

Tillväxtverkes affärsutvecklingscheckar finns att söka för Digitalisering och Internationalisering vilka vänder sig till små företag. Information gällande stöden finns här.

Konsultcheckar för insats vid covid-19

Via Region Dalarna kan företag söka konsultcheckar för insats vid covid-19. Företaget får en möjlighet att köpa externt konsultstöd för max 20 000 kronor per insatsområde som finansieras helt med stöd från Region Dalarna. Insatsområdena är: Beredskapsplan mot obestånd, Förstå och nyttja statens krispaket, Stöd i ditt ledarskap, Verksamhetsöversyn. Mer information finns här.

Almi och banken

För finansiering finns till exempel även Almi och din bank. Ta kontakt vid behov.

Stöd i ansökningsprocessen?

Undrar du vilka utlysningar som kan passa ditt företag eller vill du ha stöd i en specifik ansökningsprocess så är du välkommen att kontakta Dalarna Science Park eller Näringslivsenheten.