Finansieringskällor för energi- och klimatinvesteringar

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt. Sammanställningen ger information om vilka stöd och bidrag som finns att söka och var det går att  hitta mer information. Materialet är framtaget för att underlätta för dig som vill bidra till den gröna omställningen.

Läs mer på LEKS webbplats och se sammanställningen: Var finns pengarna för energi- och klimatinsatser 2023? (pdf, 1,3 MB)