Flera bra siffror från brukarundersökning av hemtjänsten

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur äldre upplever äldreomsorgen. Varje år skickas därför en enkät ut till personer som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Brukarundersökningen för 2020 visade på flera positiva siffror för Säters kommun.

99% upplever bra bemötande från personal inom hemtjänst, Sveriges snittresultat ligger på 97%.
97% känner sig trygga med personalen, Sveriges snittresultat ligger på 89%.
89% tycker att man får tillräckligt med tid för sin omvårdnad, Sveriges snittresultat ligger på 82%.

För att ta del av hela undersökningen kan du gå in på kolada.se.