Företagare – bidra till den lokala lägesbilden genom att svara på några frågor

Just nu görs många insatser både nationellt, regionalt och lokalt för att du som företagare ska kunna ta dig igenom den här krisen. För att insatserna ska matcha behovet behöver man utgå från lägesbilden för att kunna göra insatser där det behövs. Därför behöver vi din hjälp.

Vi ber dig att vänligen svara på några korta frågor om företagets situation i länken nedan. Frågorna sammanställs till en övergripande lägesbild där inget enskilt företag namnges. Underlaget ligger till grund för nationella beslut om krishantering samt även för det kommunala arbetet. Alla frågor är frivilliga att besvara, men vi uppskattar så många svar som möjligt.

Tack för din hjälp och ditt bidrag till den lokala lägesbilden för Säters kommun!

Svara på frågorna om ditt företags situation här.