Företagare: Hur ser ditt behov av flyg från Dala airport ut?

Falun Borlänge-regionen AB har fått i uppdrag att utreda möjligheter och utmaningar gällande Borlänge flygplats. Ambitionen är att ta fram ett väl underbyggt material och ge en objektiv och realistisk bild av förutsättningarna att bedriva verksamhet på Borlänge flygplats idag och i framtiden. För att göra det behöver vi bland annat veta vilka behov av flygtransporter som näringslivet har. Vi vill därför veta hur just ditt företag ser på saken. Stor eller liten spelar ingen roll – din röst är viktig!

Genom att klicka på länken nedan kommer du till en enkät som tar ca tio minuter att fylla i. Enkäten besvaras helst av någon i företagsledningen eller någon som har god kunskap i ämnet och vi önskar endast ett svar per företag. Dina svar sammanställs och presenteras tillsammans med andra, vilket gör att det inte går att urskilja enskilda individers svar.

Vi önskar ditt svar senast 5 maj.

Svara på frågorna i enkäten här. 

Tack på förhand!