Företagare inom besöksnäringen vad är din uppfattning av hållbarhetsarbetet

I samarbete med Säters kommun genomför Visit Dalarna en inventering av hållbarhetsarbetet i Säter utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Som ett led i det arbetet skickar vi ut en enkät till företagare och föreningar med verksamhet inom besöksnäringen. Genom att besvara enkäten får vi en uppfattning om hur du som företagare i besöksnäringen upplever hållbarhetsarbetet i kommunen. Resultatet presenteras i en kommunrapport som utgår från kriterier som Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tagit fram för hållbar turism, tillsammans med riktlinjer för hur kommunen kan arbeta mot en mer hållbar destination.

Ditt bidrag är värdefullt och till stor hjälp i arbetet framåt. Enkäten är anonym och tar ungefär tio minuter att besvara.

Lämna ditt svar här senast fredag 25 november.

STORT TACK för att du tar dig tid!