Företagare med hållbart fokus

Hej Tony Bergh, vd och delägare, Dalform. Vad tillverkar ni?

-Vi gör förvaringsskåp, kapprumsinredningar och bänkar. Du har säkert sett våra produkter till exempel på förskolor, skolor, gymnastikhallar, personalrum eller kontor. Och så har vi också legotillverkning som står för 25% av vår omsättning.

Vad är legotillverkning och vad är det ni gör där?

-Legotillverkning innebär att vi sida vid sida med produktionen av våra egna produkter tar uppdrag från andra företag. Det kan vara nästan vad som helst inom tunnplåt, rörbearbetning, pulverlackering, montage, projektledning med mera. Vi tillverkar och/eller lackerar då detaljer till andra företag som behöver hjälp i sin produktion. Ibland är vi med redan från idéstadiet till färdig produkt.

Ni har börjat använda sociala medier mer, varför?

-Vi har flera målgrupper och kunder som vi behöver nå ut till och som påverkar om vi får sälja våra produkter; arkitekter, de ritar in produkterna, byggföretag, de utför jobbet, inköpare och upphandlare och återförsäljare. Och så har vi slutkunden, där våra produkter hamnar, de kan också vara med och påverka och ha önskemål. Därför vill vi nå ut i flera kanaler och testar olika typer av budskap för att se vilka vi når. Spännande och svårt.

Hur skiljer sig era produkter från konkurrenternas?

-Vi tillverkar här i Säter och försöker i möjligaste mån hitta material så nära som möjligt. Våra konkurrenter tillverkar i andra länder vilket påverkar miljön med långa transporter. Vi har högre kostnader men en mindre miljöpåverkan. Priset på våra produkter blir högre men vi har valt att konkurrera med kvalité och hållbarhet i fokus. Det är tufft, speciellt i pandemin, men vi fortsätter på inslagen väg.

Hur har pandemin påverkat er?

-Vi har tappat omsättning, större byggprojekt och stora beslut skjuts på framtiden vilket påverkar oss. Man kanske skulle kunna tycka att de som ändå har möjlighet att genomföra sina planerade projekt, såsom kommuner och staten, skulle ha gjort det. Det hade nog räddat fler företag under pandemin.
Det märks också att många krigar om samma jobb och att anbud och upphandlingar överklagas i större utsträckning, vilket ju också påverkar då det drar ut på tiden i många projekt.

Vi har använt oss av korttidspermitteringar här, det har varit ett bra verktyg då vi verkligen inte vill göra oss av med vår personal som vi uppskattar mycket. Nu gäller det bara att hålla ut och det kommer vi med största sannolikhet att göra.

Sedan har vi tappat mycket socialt, precis som alla andra. Man ses inte på samma sätt, vi som kan jobbar mycket hemifrån, jag saknar verkligen korridorsnacket.

Hur går det i stort då för Dalform?

-Omsättningsmässigt har vi haft en positiv utveckling sedan starten 2008. Medvetet har vi skaffat oss en lite större organisation för att klara mer, vi är i dagsläget 36 personer. 2020 började vi en satsning på den norska marknaden som vi tror mycket på, den kom dock av sig helt nu under pandemin. Nya produkter jobbar vi också med, senast ett medicinskåp som vi arbetar med att få in på marknaden.
Här såg vi ett stort behov då äldreboenden idag är utformade med egna rum där alla har ett låst skåp för sina egna mediciner. Så vi tänkte: Varför inte, hos oss finns ju både skåp och lås.

Du nämnde hållbarhet förut, vad innebär det för er i övrigt?

-Hållbarhet är ett stort ord som rymmer mycket. Vi har ISO-certifierat oss inom områdena kvalité, miljö och arbetsmiljö. Då Norge har en del andra hållbarhetskriterier så jobbar vi med dem också.
Och naturligtvis, som jag nämnde tidigare, att vi hämtar så mycket material som möjligt så nära som möjligt. Det skapar ju en fortsatt levande byggd vilket verkligen är hållbart.

Ni trycker mycket på att ni finns i Dalarna och så har vi namnet, Dalform. Är det viktigt att förknippas med Dalarna?

-Absolut! Dalarna är trygghet och tradition. Är du från Dalarna så kan du inte ljuga, det är sedan gammalt.

Framtiden då?

-Jag ser positivt på den, vi har fler offerter ute än någonsin. Visserligen är några på jobb 2 år framåt i tiden men det känns ändå hoppfullt. Vi satsar för framtiden.

Lycka till!

-Tack!

Företaget Dalform

Foto: Tony Bergh, Dalform