Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Företagsklimatet

För Säters kommun är företagsklimatet viktigt att värna tillsammans med företagare, politiker och tjänstemän. Varje år görs en enkätundersökning om just företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Nu har resultatet presenterats för 2019 och nästa steg i Säter blir att analysera och diskutera resultaten och dess betydelse, både företagare, politiker och tjänstemän emellan.

Enkätundersökningen görs av organisationen Svenskt Näringsliv som företräder de privata företagen i Sverige. Syftet med undersökningen är att företagarna i Sveriges kommuner får ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i kommunen är. Definitionen av företagsklimat i undersökningen är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. På www.foretagsklimat.se går det att se alla enkätsvar och senare i höst en ranking som är byggd på enkäten och officiell statistik.

Enkäten i Säter

Av Säters kommuns över 1000 företag är det 80 företag som svarat på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 48,2 % av utskicket som skickades till ca 170 företagare. Det man kan se i det sammanfattade omdömet av företagsklimatet är att i Säter har siffran minskat från föregående år. År 2018 var siffran 3,18 och i år är siffran 2,99. Det sammanfattade omdömet betygssätts på en skala mellan 1 och 6 där 1 betyder dåligt och 6 betyder utmärkt.

Det man kan se i resultaten är att företagens upplevelse av attityden till företagandet från tjänstemän, politiker, skolan, media och allmänheten sida har minskat generellt. Det är en viktig signal då företagsklimatet ägs av alla tillsammans, både politiker, tjänstemän, företagare och samhället i stort.

allmänhetens attityder

Där företagare fått svara kring kommunens service till företagen samt kring dialogen mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän) har siffrorna ökat senaste året. Kommunen har gjort insatser inom dessa områden som här visar på resultat men det är också något som ligger i ordinarie verksamhet att hela tiden arbeta med och utveckla.

Arbetet för ett gott företagsklimat

Nu när resultaten har presenterats kommer vi tjänstemän på Näringslivsenheten först analysera resultaten närmare och diskutera hur vi kan arbeta vidare för att utveckla och förbättra företagsklimatet. Att alltid, i allt arbete, sträva efter att förbättra företagsklimatet ligger till grund för vår dagliga verksamhet. Men vi ansvarar inte för företagsklimatet själva utan utvecklingsarbetet måste hela tiden utvecklas av oss tjänstemän tillsammans med politiker och företagare. Därför kommer resultaten även att analyseras och användas som diskussionsunderlag i kontakt med så väl lokala politiker som företagare.

Den 28 maj kommer kommunledningen, som består av politiker från majoritets- och oppositionspartierna samt kommundirektören, vara närvarande i dialogen när Svenskt Näringsliv bjuder in till frukost för att presentera resultaten. Dagen efter, den 29 maj, sker diskussioner med Säters företagsråd där representanter från de lokala företagen är med. Den 10 juni sker även diskussioner internt med kommunledningen. Därefter kommer även samtal ske med Företagarna Säter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close