Förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Nu har regeringen beslutat om en förlängning för stödet avseende mars-juni 2021 och aviserat en förlängning avseende juli-september 2021.

Från och med 1 juli kan man söka stödet avseende perioden mars-juni 2021. Det är länsstyrelsen som har hand om ansökan och mer information kommer på deras webbplats.

Det är Boverket som betalar ut beviljat stöd och mer finns att läsa på deras webbplats. 

Vill du ha hjälp med ansökan?

Inger Wilstrand på Falun Borlänge-regionen kan hjälpa dig se om du kan ta del av stödet samt hjälpa till med ansökningsförfarandet. Kontakta Inger på telefon eller sms: 073-8145015, mejl: inger.wilstrand@fbregionen.se ,