Försenad tömning av avfallskärl på grund av halka

På grund av dagens halka med glansis på många ställen i kommunen är det inte möjligt att tömma alla avfallskärl som har ordinarie tömning idag 13/1-22.

Har ert kärl ej blivit tömt, låt kärlet stå kvar ute så töms det så snart de har möjlighet.