Försenad tömning på grund av ishalka

På grund av dagens halka  på flera ställen i Säter är det inte möjligt att tömma alla avfallskärl som har ordinarie tömning idag 25/1. Troligtvis fortsätter problemet under veckan.

Om ni bor på enskild väg ber vi er underhålla sandningen på hela gatan tillsammans med era grannar, det räcker dessvärre inte att det är väl sandat utanför er fastighet för att bilen ska ta sig fram. Tänk också på att gruset sjunker in i isen vid plusgrader så ni kan behöva sanda flera gånger.

Har ert kärl ej blivit tömt, låt kärlet stå kvar ute så töms det så snart de har möjlighet.