Fortsatt badförbud i södra Ljustern i väntan på provtagning

Avloppsledningen i anslutning till södra Ljustern, intill badplatsen mellan badbryggan och båtbryggan vid campingen i Säter, är nu lagad. Provtagning av vattnet kommer att ske vecka 22.

Ytterligare information kommer när vi fått provsvaren.