Fortsatta besök utomhus på särskilda boenden

Regeringen har upphävt det nationella besöksförbudet på särskilda boenden. Smittspridningen i Dalarna ökar. Region Dalarnas smittskyddsenhet rekommenderar att kommunerna ska fortsätta att i möjligaste mån undvika att andra än boende och personal vistas i lokalerna för särskilda boenden.

I Säters kommun berör detta särskilda boendena Fågelsången, Skedvigården, Enbackagården och korttidsboendet. I undantagsfall kan besök inomhus ske, vid tex vård vid livets slut.

Säters kommun erbjuder fortsatta planerade besök utomhus.
Vi värnar om de äldre och följer smittskyddsenhetens rekommendationer. På samtliga boenden erbjuder vi att besökare kan träffa de boende på särskilda platser utomhus. För att detta ska fungera även när det nu blir kallare, undersöker vi hur vi skulle ordna med någon form av uppvärmning på dessa platser.

Vill du besöka någon som bor på ett särskilt boende i Säters kommun, kontaktar du boendet för att boka en tid.