Fritt resande med skolkort under terminstid

Skolkorten  som eleverna använder för att resa till och från skolan, gäller nu inom hela dalarnas län. Korten gäller nu även för resande på fritiden, det vill säga utöver resan till och från skolan.
Skolkorten gäller även under helger och alla lovdagar under terminen (sportlov, påsklov, höstlov o.s.v.) Korten gäller dock inte under jullov och sommarlov.

Detta gäller i biljettmaskinen
Politiska beslut sker ibland snabbare än de tekniska anpassningarna. Det innebär att biljettmaskinerna ännu inte kan hantera detta. Tester pågår och Dalatrafik hoppas kunna
införa de nya inställningarna så snabbt som möjligt.
Fram till att det är ordnat får elever vars kort visar att de redan använt två resor/alternativt reser på helg visa upp sitt skolkort för chauffören (OBS! På grund av rådande pandemi behöver man inte visa upp sitt färdbevis på alla turer).

Beslutet om ändrade regler för skolkorten påverkar inte de rekommendationer som gäller:
• Ta bussen bara om du måste. Gå eller cykla om du kan.
• Måste du ta bussen, rekommenderas att bära munskydd under de
tider på då många reser: klockan 7–9 samt 16–18 under vardagar.
• Håll avstånd till andra på bussen.
• Är du sjuk eller känner dig krasslig? Stanna hemma.
• Kliv på och av genom bakdörren för att skydda våra förare.