Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Gatuenheten informerar

Från och med 15:e Augusti kommer det att genomföras en trafikreglering vid kvarteret runt kyrkan.

Åtgärderna fokuserar främst för att förbättra tryggheten för elever vid skolan samt att trygga deras skolväg.

Situationen idag med tät trafik kombinerat med elever som tar sig till och från skolan är ett problem.

Gatuenheten kommer tills vidare att enkelrikta 3 gator runt kvarteret kyrkan från och med Den 15:e Augusti.

Från och med 28:e Augusti kommer parkeringsförbud att råda på Södra Kyrkogatan och på Västra Långgatan från Södra Kyrkogatan till Nya Sjukhusvägen.

Beträffande dagens parkeringsplatser på Södra Kyrkogatan kommer gatuenheten att erbjuda andra parkeringsplatser inom kort.

Trafikreglering kommer att se ut enligt följande.

  • Enkelriktning av Storgatan, riktning mot Ljustern.
  • Enkelriktning av Norra Kyrkogatan, riktning mot Skolan. Delen förbi parkeringsplatsen hålls dubbelriktad för att möjliggöra in- och utfart på bästa sätt.
  • Enkelriktning av Östra Långgatan, riktning mot centrum.
  • Parkeringsplatser för hämtning/lämning anordnas på Storgatan.
  • Parkeringsförbud på Södra Kyrkogatan och på Västra Långgatan från Södra Kyrkogatan till Nya Sjukhusvägen.
  • Förbättrad vägmarkering och skyltning vid gångpassager.

Karta över den trafikreglering som kommer ske vid kvarteret runt kyrkan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close