Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Gemensam plan gällande avfallshantering

Falun, Borlänge och Säter har gemensamt tagit fram ett förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med övriga dalakommuner och bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen avses gälla för åren 2018 till 2022.

Planen är också samordnad med länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram för samma tid.

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till plan fram till och med 30 november.

Planen finns tillgänglig på:

https://avfallsplandalarna.se/ där även synpunkter på förslaget kan lämnas

Rådhuset, Åsgränd 2 i Säter (under ordinarie öppettider)Säters bibliotek,   Skolgränd 6  (under ordinarie öppettider)

Gustafs bibliotek, Enbacka skola, Enbackavägen 62 (under ordinarie öppettider)

Stora Skedvi Bibliotek, Landsvägen 26 (under ordinarie öppettider)

Synpunkter lämnas:

i första hand via portalen https://avfallsplandalarna.se/

i andra hand via mejl till sbn@sater.se. Ange “Avfallsplan” i ämnesraden.

i tredje hand skriftligen till Säters kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 783 27 Säter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close