Gjutning av delar under marknivå på Prästgärdet

Arbete pågår nu på platsen där det särskilda boendet Prästgärdet beräknas stå klart om cirka två år. Arbetet just nu innebär vissa gjutningar. Det har gjutits botten för hissgrop, och ytterligare delar som ligger under marknivå gjuts eller kommer gjutas inom kort. Hissgroparna ligger 1,5 meter under vanliga golvnivå och de gjutningarna behöver göras först, innan annat arbete ovanpå kan ske så småningom. Det har också gjutits fundament för att kunna ställa upp kran.