God följsamhet vid uppföljning av tillsyn relaterad till covid-19

Säters kommun har sedan maj 2020 utfört tillsyn på restauranger och caféer gällande covid-19. Kommunen har valt att göra tillsyn på plats på de restauranger och kaféer som finns i kommunen. I samband med tillsynen har verksamhetsutövaren fått information och råd om smittskyddsåtgärder samt vad som krävs för att uppfylla lagstiftningen.

I samband med tillsynen har kommunens inspektör överlämnat informationsmaterial till restaurangerna och caféerna.
Det har handlat om vad verksamhetsutövaren ska informera till personal, och innefattat material för uppsättning i restaurangen och lokaler samt inne på toaletter för besökande/kunder.

– Flera verksamhetsutövare har åtgärdat avvikelserna omgående och vid de uppföljande inspektionerna har samtliga verksamheter godkänts säger Anna Hagström, miljöinspektör vid Säters kommun.
– Vi hoppas att restaurangerna och caféerna fortsätter att vara noggranna med att följa de rekommendationer som finns, eftersom smittan fortsätter att spridas i Sverige och Dalarna.
– För att det ska fortsätta fungera väl, är det viktigt att besökare följer de instruktion som ges på plats på restauranger och caféer. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Från den 1 juli gäller lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526).