Granskning av detaljplan Boberg 5:5 m.fl.

Mellan 2021-04-30 – 2021-05-23 finns Detaljplan Boberg 5:5 m.fl. uppe för granskning. Det betyder att du kan tycka till om förslaget!

Ägaren till fastigheten Boberg 5:5 har önskemål om att utveckla bostäder och rekreationsboende för personer med funktionsnedsättningar. Det finns också önskemål om en brygga med ramp till en flotte och en kortare strandpromenad med badplats som också är tillgänglig för allmänheten. Stor vikt läggs vid att behålla natur- och kulturvärdena på och intill området längs med Dalälven. Du hittar mer info om detaljplaneförslaget här.