Grumligt vatten i Solvarbo & Enbacka – vatten finns att hämta

Efter ett kraftigt vattenuttag under tisdagen har många fått problem med missfärgat vatten i Solvarbo och Enbacka. Det orsakade ett högre flöde som tog med sig avlagringar av mangan från en del av ledningsnätet. Det ger vattnet en mörkare färg, och kan upplevas som obehagligt men är inget farligt. Vi kommer genomföra kraftiga genomspolningar av den aktuella ledningssträckan för att få bort det missfärgade vattnet. Det är bra om drabbade fastighetsägare hjälper till att spola i sina kranar i den mån det är möjligt.
Vi arbetar just nu med ett projekt där målet är att kraftigt reducera mängden mangan i vattnet för att långsiktigt få bort dessa problem helt. Redan idag har vi reducerat mängden mangan i vattnet med ca 50% jämfört med tidigare.

Vi arbetar för att få bort problemen både just nu och för en långsiktig lösning så det inte blir återkommande.

Dricksvattentankar står uppställda vid Solvarbo bystuga, grusplanen vid Enbackagården och vid Konvaljens förskola, som allmänheten kan ta del av.