Handlingshjälp för äldre

Med start på måndag är det nu möjligt för äldre över 70 år att få hjälp med att handla dagligvaror i sin matvarubutik i Säters kommun.

-Vi ställer om vår verksamhet för att kunna erbjuda detta till de som inte har någon yngre släkting, vän eller bekant i närheten som kan hjälpa till under den tid som äldre uppmanas att undvika sociala kontakter i så stor mån som möjligt, säger Inga-Lill Frank, förvaltningschef för Socialförvaltningen.

-Vi vill med detta säkerställa att ingen äldre blir helt utan hjälp i en situation där vi behöver hjälpas åt för att alla ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är verksamheten Hemfixarna som kommer att utföra tjänsten att handla och leverera dagligvaror till de äldre. De legitimerar sig alltid.

-Normalt erbjuder Hemfixarna enklare hjälp i hemmet, som till exempel att hänga gardiner, men nu finns det andra behov, säger Inga-Lill Frank.

Att använda tjänsten

Tjänsten går att beställa på måndagar och onsdagar kl. 8-11 på telefonnummer 0225-55391. Leverans sker dagen efter beställning. När den äldre ringer till Hemfixarna får hen veta vilka betalningssätt som är möjliga för den önskade butiken.

-Vi gör så eftersom det varierar vilka betalningssätt som är möjliga, och vi tror också att det kan komma att dyka upp nya betalningssätt hos någon eller några av våra butiker.

Kommunen erbjuder handling i den butik i kommunen som beställaren normalt handlar från. Det är dock inte är möjligt att betala på samma sätt i alla butiker. Det innebär att beställaren kan behöva handla i en annan butik än vanligt, om beställaren inte kan betala på det sätt som är möjligt i den vanliga butiken.

Informationen kommer ut i Annonsbladet i helgen.

– Vi går ut i båda Annonsbladets editioner för att nå så många äldre som möjligt, säger Marie Palm, kommunikationschef.

– Naturligtvis går vi också ut på vår egen webbplats, samt på vår Facebooksida – för de som är digitala. Vi ser också gärna att invånarna i Säter tipsar människor de tror skulle behöva hjälpen.

Tjänsten erbjuds fram till och med den 15 maj till att börja med, om inte förutsättningarna förändras.