Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Handslag för högre EU-kompetens

Den fjärde oktober skakade Hans Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande hand med EU- och handelsminister Ann Linde. Handslaget var en överenskommelse om att Säters kommun ska höja EU-kompetensen bland de förtroendevalda, och inspirera fler unga väljare att rösta i EU-valet 2019.

Falu kommun stod värd när EU- och handelsminister Ann Linde kom överens med Region Dalarna och Falun, Borlänge, Hedemora och Säter kommuner om att tydliggöra EUs påverkan på lokal och regional nivå, och hur medborgare kan påverka EU:s beslut.

EU berör

I sitt tal hänvisade ministern bland annat till utredningen ”EU på hemmaplan” och SKLs kartläggning. Dessa  visar att lagstiftning på Europanivå påverkar upp emot 60% av besluten på kommunal nivå, men bara 13% av lokala och regionala politiker känner sig tillräckligt insatta i EU för att låta det bli en naturlig del av dialogen med medborgarna,. Endast 5% av medborgarna känner att de kan påverka beslut som fattas av EU.
– EU påverkar i vardagen, sa ministern. Hur man blir delaktig och kan påverka besluten där bör vara en naturlig del av demokratiarbetet.
Hans Johansson kände igen sig i ministerns beskrivning:
– Vi är en del av EU men vi tänker inte på att EU är en del av oss. Här finns det mycket att förbättra, sa Hans Johansson.

Planering för ökad kunskap

I och med handslaget ska Säters kommun planera för hur kommunen ska bedriva arbetet. I maj 2018 återsamlas alla deltagande aktörer: Arbetsmarknadens parter, regioner, kommuner och organisationer, för att diskutera åtgärder och resultat.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/eu-handslaget/
http://www.regeringen.se/contentassets/e14fa0ed28d34271b3ea94da154b7968/eu-pa-hemmaplan-sou-201610.pdf
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/eu-i-lokalpolitiken.html

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close