Hög risk för fågelinfluensa

Sedan i höstas har det pågått omfattande utbrott av fågelinfluensa i Sverige. Sjukdomen har en hög dödlighet och hög smittrisk bland
fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfä mot smitta. Smittan har spridit sig till hela södra Sverige och finns nu nära Dalarnas gräns.
Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Den kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet. Fågelinfluensa lyder
under epizootilagen och vid konstaterad smitta avlivas alla fjäderfä i en besättning.

Södra Sverige har drabbats hårt och smittan har stadigt spridits uppåt i landet. Ännu finns inget konstaterat fall i Dalarna, men det närmaste fallet (en knölsvan) hittades i Heby, bara
några mil från Dalarnas gräns. Många vilda fåglar flyttar nu norrut och risken för smittspridning uppåt i landet är därför stor.

Hur sprids viruset?

En stor smittrisk är vilda fåglar. Den viktigaste smittvägen mellan vilda och tama fåglar är sannolikt indirekt genom att vildfågelträck innehållandes virus kommer in till fjäderfän via t.ex ventilation, utrustning eller smutsiga skor. Smittspridningen mellan fjäderfäbesättningar sker sedan huvudsakligen via leverans av fåglar, transportfordon, redskap, kläder, foder, damm, fjädrar och personer som besökt smittade flockar. Smittspridning via luft kan ske över korta avstånd.

Kan viruset spridas till andra djur och människor?

Fågelinfluensa har potential att smitta andra djur, inklusive människa, men risken är låg. De virusvarianter som nu ses i Sverige, och som har roterat i Europa i flera år, har enbart konstaterats hos en handfull människor och dessa har haft milda eller inga symptom alls .I hela landet råder nu skyddsnivå 2 (förhöjd risk för smitta), förutom i restriktionsområden kring konstaterade fall där skyddsnivå 3 råder (hög risk för smitta).
Skyddsnivå 2 innebär i huvudsak att tama fåglar ska hållas inomhus. Läs mer detaljer hos Jordbruksverket

Hur ska jag göra för att skydda mina tama fåglar från fågelinfluensan?

Förutom att hålla sina fjäderfä inomhus så bör man hålla en god hygien för att skydda sina fåglar från smitta.
• Se, i möjligaste mån, till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
• Var nog med handtvätt och kläd/skobyte när ni går in och ut från fjäderfähusen.
• Håll rent kring fjäderfähusen från foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar och gnagare (gnagare kan sprida runt fågelträck från de vilda fåglarna).
• Besök om möjligt inte andra gårdar med fjäderfä och var restriktiv med besökare/transporter in till er gård för att minska risken att virus följer med fordon, utrustning eller personer in eller ut från er gård.

Vad ska jag göra om jag misstänker att mina tamfåglar har blivit smittade av fågelinfluensa?

Om du misstänker allvarlig sjukdom hos dina fjäderfän ska du genast kontakta en veterinär. Undertiden ska du göra det du kan för att minimera risken att smitta sprids vidare från din gård. Det innebär att ingen/inget ska lämna eller besöka gården tills en veterinär kommit med vidare instruktioner. Vid utbrott av fågelinfluensa blir fåglarna ofta sjuka väldigt fort och många fåglar dör innan man hunnit notera några symptom. Andra visar nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit, diarré, mjuka äggskal eller nedsatt/upphörd äggproduktion.

Vad ska jag göra om jag hittar en sjuk eller död vild fågel?

Kontakta viltsektionen på Sveriges veterinärmedicinska anstalt !

Man ska alltid vara noggrann med handhygienen om man hanterar döda/sjuka djur som man hittar i naturen då det finns flera smittor hos djur som även kan drabba människor. Använd handskar eller vräng en påse över djuret om du ska flytta ett dött djur och tvätta händerna efteråt.