Hur upplever du din uppkoppling till nätet?

Vill du påverka kommunens arbete framåt med att skapa goda förutsättningar för bredbandsuppkoppling? Svara då på våra åtta snabba frågor. Enkäten är anonym, men när du svarar ger du kommunen bra underlag för det vidare arbetet i Bredbandslyftet. Bredbandslyftet är ett program som Säters kommun deltar i för att få stöd i att göra vägval som kommer påverka de som bor, jobba och besöker Säters kommun. Därför vill vi gärna få svar från dig som bor, jobbar eller enbart besöker Säters kommun.

Ju fler svar, desto bättre underlag, så sprid gärna länken till undersökningen om hur du uppfattar din uppkoppling, och vad du önskar av din uppkoppling.