Huvudleder i Säters kommun

Gatuenheten har sett över och reglerat huvudleder i Säters kommun. Följande gator har blivit reglerade till huvudleder, Norrtullsvägen, Åsenvägen, Kungsvägen och Gamla Sjukhusvägen. Tänk på att det är förbjudet att parkera utefter en huvudled.