Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Information angående arbeten vid väg 789, 790, 806 under augusti-oktober 2019

Gustafs, Enbacka - Naglarby samt Stora Skedvi, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Planläggningsprocess för trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter väg 789 och 806 genom Gustafs, samt väg 790 genom Stora Skedvi kyrkby.

I samband med projekteringen av åtgärderna kommer bl.a. inventeringsarbeten, mätningsarbeten, miljö- samt geotekniska fältundersökningar att utföras med varierande intensitet under främst augusti-oktober 2019 men även i mindre omfattning under resterande delen av hösten/vintern 2019.

Då arbetet sker i anslutning till befintliga vägar ber vi passerande trafikanter att visa hänsyn och respekt för personalens säkerhet genom att sänka hastigheten.

Mer information:

Thomas Johansson, projektledare Trafikverket, tfn 070-108 93 19, thomas.c.johansson@trafikverket.se

Väg 789/806 genom Gustafs, ny gång- och cykelväg

Väg 790, Stora Skedvi kyrkby, ny gång- och cykelväg

Se bifogade bilagor:
Väg 789 och 806 genom Gustafs

Väg 790 genom Stora Skedvi kyrkby

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close