Information från Dalatrafik

Elever utan skolkort

Vi har inför terminsstart fått en del frågor om hur elever utan skolkort ska hanteras. När det gäller just detta är texten justerad något i den nya förarhandboken. 

 

Det står nu så här: 

 

“Alla ska ha ett skolkort 

Alla skolskjuts/skolkortberättigade elever ska visera giltiga 

skolkort ombord inför varje resa med Dalatrafik (både buss och taxi). Elev som glömt, tappat, fått skolkortet stulet eller har ett spärrat skolkort får själv stå för kostnaden för sin resa detta med undantag av särskoleelev. 

  

Har elev inte möjlighet att betala får denne resa med ändå. 

  

Checklista för förare – Elev utan giltigt färdbevis 

Elev utan giltigt färdbevis ska betala resan. Kan inte eleven betala så ska föraren: 

– Informera eleven om att denne måste ha giltigt färdbevis. 

– Be eleven ta kontakt med sin skola om denne saknar skolkort. 

– Om det är återkommande problem vid en och samma skola så informera driftledningen om detta. Rapporter om skolor där problem är återkommande skickas till kvalitetsavdelningen@dalatrafik.se 

 

Man ska alltså betala om man inte har skolkort. Den som inte kan betala får dock åka med ändå. Men det är viktigt att informera eleven om vad som gäller och att rapportera respektive driftledning så att de i sin tur kan informera Dalatrafiks kvalitetsavdelningen om att det är problem vid en eller flera specifika skolor. Så får kvalitetsavdelningen lyfta det med aktuella skolor. 

Den nya förarhandboken som skulle kommit till 19/8 är försenad. Anledningen är våra enkel och mobilbiljetters giltighet på tåg där förhandlingar pågått in i det sista. Ny tryckt förarhandbok kommer först om någon vecka.