Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Information gällande ombyggnationen av Åsenvägen

Det har kommit in flera frågor till gatuenheten angående timglaspassagen som byggts på Åsenvägen.

Syftet med en timglashållplats är dels hastighetsdämpning med hänvisning till avsmalningen och dels en trafiksäkerhetsåtgärd med hänvisning till att busspassagerare kan stiga ur (och kliva på) bussen utan passerande fordonstrafik.

Det finns inte några rättigheter i trafiken, bara skyldigheter. Vem som ska lämna vem företräde regleras ytterst av trafikförordningens portalbestämmelse (2 kap 1 § 1 – 3 stycket) som anger följande.

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Trevlig sommar hälsar Gatuenheten!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close