Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Information om kommande VA & Gatuarbeten i Mora by

Samhällsbyggnadsförvaltningen har börjat att bygga en ny högreservoar och kommer snart påbörja jobbet med nya va-ledningar i Mora By för säkerhetsställa framtida behov.

Arbetet innefattar byggnationen av en ny högreservoar, byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten samt ny läggning av dagvatten. Även servisledningar kommer att bytas till berörda fastigheter. Tänk på att även Er fastighets ledningar kan behöva ses över. Fastighetsägaren ansvarar själv för byte av servisledningar på tomtmark.

Arbetena delas upp i olika delar. I augusti 2017 startade arbeten med att bygga den nya högreservoaren och planeras pågå till maj 2018. I september 2017 planeras arbeten med VA- ledningar att påbörjas. Ledningsarbetena kommer att avslutas under våren 2018 med att en ny cykelväg byggs utmed Morbyvägen. Fastigheter som kan komma att påverkas av vibrationer har eller kommer att besiktigats av Metron. Innan arbetena startas kommer närbelägna fastigheter att förses med vibrationsmätare, för att registrera att skadliga vibrationer inte uppstår.

När arbeten med VA- ledningar startar kommer framkomligheten för trafik att påverkas. Arbetena planeras för att minska påverkan på framkomlighet och tillfälliga trafikomledningar kommer att ordnas. Er fastighets infart kan bli berörd tillfälligt men vi jobbar självklart för att det ska bli så smidigt som möjligt. För att sophämtning och postutlämning ska fungera kan det bli tillfälliga lösningar med annan placering av kärl och brevlådor. Tillfälliga avbrott i vattenförsörjningen samt färgat vatten kan förekomma. Vi återkommer med uppgifter om när schakter vid er fastighet kommer att ske och när vattenavstängningar planeras. Efter avstängningar rekommenderar vi att spola i era kranar tills all luft och missfärgat vatten har försvunnit.

Frågor kring arbeten ställs lämpligen till Liv Almstedt 0225-551 43 eller till Kalle Strömberg 0225-551 53 på VA-/Renhållningsenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Säters kommun.

VA-/Renhållningsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Säters Kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close