Information till friskvårdsföretag

Företagare som erbjuder friskvård – det finns möjlighet att erbjuda Säters kommuns medarbetare dina tjänster.

Säters kommun har som arbetsgivare utvecklat sitt friskvårdserbjudande till medarbetare. Detta innebär att medarbetarna med sina aktiviteter kan tjäna ihop till hälso-checkar på upp till 1000kr/medarbetare och år. Hälsocheckarna utbetalas kvartalsvis. Hälsocheckarna administreras via friskvårdssystemet E-passi.

Vi vet att flera av friskvårdsföretagen inom kommunen redan idag är anslutna till detta friskvårdssystem, och har du ett företag och skulle vilja ansluta dig, hoppas vi du gör det – så medarbetarna kan ta del av det du erbjuder.  I de fall du som företagare inte är ansluten och vill ansluta dig, är ett av kraven från E-passi att företaget levererar tjänster som motsvarar det som Skatteverket bedömer som friskvård.