Ingen risk med PFAS i Säters dricksvatten – klarar gränsvärdena

Provtagning för PFAS är gjord i Säters kommuns alla 12 vattentäkter. En vattentäkt hade spår av PFAS, men halterna är så pass låga att inga åtgärder behöver vidtas. I övriga elva vattentäkter hittades inga spår av PFAS.

Vatten- och återvinningsenheten på kommunen har gjort analyser på vattnet från samtliga vattentäkter för att kartlägga om det finns spår av PFAS. I elva av vattentäkterna hittades alltså inga spår av PFAS. I vattentäkten som förser Skenshyttans vattenverk kan man mäta väldigt låga nivåer. Dessa nivåer är så pass låga att livsmedelsverket inte rekommenderar att det behövs åtgärder. Det sker redan ett arbete för att lägga ner Skenshyttans vattentäkt och istället förse Skenshyttan med vatten från Ulvshyttan. Detta planeras vara klart under hösten 2024. 

Läs mer om PFAS-nivåerna i kommunens dricksvatten.