Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Inventering av dagvattenanslutningar

INVENTERING AV DAGVATTENANSLUTNINGAR

Säters kommun kommer att inventera fastigheters dagvattenanslutningar i Siggebo under vecka 43-44. Pollex AB kommer utföra arbetet genom att införa rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig och kommer tränga upp genom stuprör och brunnar så att personalen kan se hur anslutningarna fungerar. Berörda fastighetsägare ska ha vatten i alla vattenlås i fastigheten. Detta för att undvika att röken tränger in i byggnaden. Det är också bra om man frilägger alla brunnar för dagvatten som finns på tomten innan röktestet utförs. Alla berörda fastighetsägare kommer få ett informationsbrev i brevlådan under vecka 41.

Arbetet utförs för att avlasta spillvattenledningar (avsedd för lortigt vatten, t.ex. toalett och dusch) från dagvatten (regn, smält och dräneringsvatten).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close