Isbanor och skidspår i toppklass tack vare ideella krafter

Skidspår

Isbanor, skidspår och motionsspår i Säters Kommun är alla i riktigt fint skick just nu. Det är tack vare våra föreningar och alla ideella krafter som har lagt ner många timmar på detta.
–  Vi vill rikta ett stort tack till alla som lägger ned detta arbete, hälsar Sara Sissala, fritidssamordnare Säters kommun.

I många år har kommunen fått hjälp med spårning av skidspår, spolning av isbanor och plogning på sjöar. I år är detta ännu mer betydelsefullt med tanke på alla restriktioner om verksamheter och aktiviteter inomhus. Malin Lilja Altörn, Fritidschef Säters kommun, berättar att kommunen har haft ett högre tryck än tidigare gällande utomhusaktiviteter, något hon tror beror till stor del på pandemin.
–  Vi ser betydligt fler invånare som är ute och rör sig och det är fantastiskt. Det är fint att vi kan hitta bra aktiviteter och främja vår hälsa vilket är ännu viktigare i dessa tider, säger Malin.

isbana

Utöver de isbanor som varit åkbara sedan tidigare har Säters kommun även jobbat med att få till tre ytterligare isbanor som man ska kunna nyttja nu till helgen. Det gäller Multiarenan i Enbacka, Multiarenan i Stora Skedvi samt gruvplanen i Säter.

skyltar över motionsspår
– Vi har också gjort ett stort arbete gällande våra fina motionsspår i Säter, nya skyltar samt ny spårmarkering på många ställen. Vi kommer att fortsätta arbetet med skyltar i Gustafs och Stora Skedvi detta år, säger Sara Sissala och fortsätter:
– Vi vill också rikta ett stort tack till de som ser till att invånarna har något att göra på fritiden, från tidig morgon till sena kvällar har dom arbetat med att få till fina spår och banor och utan alla eldsjälar så skulle vi inte ha dessa möjligheter till fritidsaktiviteter.

Emma, en av de ideella krafterna.

En av de ideella krafterna, Emma Nygren, är glad över att så många besöker isbanan i Nämnsbo efter alla timmars arbete dom har lagt ner.
– Jag är tacksam över alla barn som uppskattar isbanorna, man lägger ned mycket tid på detta men det är värt det när resultatet blir så bra, avslutar hon.