Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kalibers granskning av ett fall av människohandel.

I radioprogrammet Kaliber (sänds 25 februari) beskrivs situationen för en tonårig flicka som bland annat vistades i Säter för ett flertal år sedan. Programmet beskriver de brister som olika myndigheter då hade när det gällde att upptäcka människohandel.

För några år sedan var det okänt för socialtjänsten att det kunde förekomma människohandel i Säters kommun. Idag har socialtjänsten en ökad kunskap om människohandel och dess konsekvenser.

– Vi har utarbetat rutiner för att kunna upptäcka barn som utsätts för detta brott. Som myndighet är kommunen alltid självkritisk och analyserar vad som kunde gjorts annorlunda, vidtar åtgärder, särskilt om det är ett barn som farit illa när det har vistats i Säter kommun, säger Ann-Marie Molin, chef för individ- och familjeomsorgsenheten i Säters kommun.

Kommer det till socialtjänstens i Säters kännedom att ett barn misstänks vara utsatt för brott kommer detta att skyndsamt bedömas och utredas om barnet behöver skydd. Socialstyrelsens vägledning, som ska vara ett stöd för socialtjänsten, togs fram 2018, och bidrar till att kunskapen nu är god.

– Jag beklagar att flickan som är aktuell i radioprogrammet inte fick den hjälp och skydd hon behövde när hon vistades i Säter. Nu har vi den kunskap vi behöver för att agera rätt i liknande fall, säger Ann-Marie Molin.

Information om hur kommunen hanterar misstankar om barn som far illa.

Här hittar du radioprogrammet Kaliber.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close