Kommunen stödjer evenemang

Evenemangen har stor betydelse för Säters kommun. De bidrar till att stärka bilden av Säter som en attraktiv plats att leva, bo och verka på. Det är även en viktig inkomstkälla för förenings- och näringslivet. Kommunen bidrar till evenemang genom personellt, praktiskt och ekonomiskt stöd.

Ekonomiskt så kan större evenemang som når upp till kriterierna söka Evenemangsbidraget och för mindre evenemang finns andra bidrag. Evenemangsbidraget i år är totalt på 200 000 kr som har fördelats mellan de större evenemangen.

Konkurrensen om evenemangsbidraget är stor
Totalt kom det in nio ansökningar med en stor spridning av olika evenemang. Sammanlagt har man sökt över 400 000 kr. De som nått upp till kriterierna får ta del av evenemangsbidraget. Resterande omfördelas till de andra evenemangsbidragen. Är det evenemang som har en stor genomförandekapacitet utan bidrag har de ej fått ta del av evenemangsbidraget.

Årets fördelning av evenemangsbidraget finns här.

Många evenemang i Säter
Engagemanget kring evenemang är stor i Säter vilket man kan se i evenemangskalendern där det tillkommer evenemang hela tiden. Många evenemang har en hög kvalitet och en god genomförandekapacitet. Det gör att många väljer att besöka Säter och i vissa fall till och med att flytta hit.

Se alla evenemang i Säters kommun i evenemangskalendern som uppdateras löpande på Visit Dalarnas hemsida.