Kommunen utreder framtida användning av Gruvplan, och du kan komma med dina idéer!

Kommunen har tagit fram ett förslag för hur Gruvplan kan komma att användas i framtiden, men det finns fortfarande luckor att fylla. Har du idéer på park-/utomhusaktiviteter som passar här kan du skicka in dem till oss här på hemsidan. Här kan du ta del av förslaget samt lämnar dina idéer. 

Flygfoto Gruvplan

Illustrationsplan Gruvplan