Konsekvenser av skärpta lokala råd i Säters kommun

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta lokala allmänna råd i Dalarna. Följande gäller under perioden 12 november 2020 – 10 december 2020, med möjlig förlängning.
Det här gäller:
• Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen.
• Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas.
• Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
• Undvik fysisk kontakt med andra personer än de du bor tillsammans med.
• Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

För mer detaljer och svar på vanliga frågor på vad det innebär, se Region Dalarnas webbplats.

Kommunens verksamheter följer sedan tidigare de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.
De skärpta lokala råden innebär att ytterligare en rad åtgärder kommer att vidtas – både för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa oss alla att göra rätt och följa råden. Åtgärderna gäller i första hand den tid som de lokala allmänna råden gäller. Det kan bli fler åtgärder, detta är de som gäller just nu.

Kulturskolan

Kulturskolan fortsätter med undervisning med anpassning till förutsättningarna, för barn och unga födda 2005 eller senare.
Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ställs in och ersätts med digitala i den mån det är möjligt.

Säters bibliotek

 • Biblioteken är öppna för lån, återlämning av lån, lån av tidningar, utskriftshjälp och kopiering. Det är öppet för begränsat antal besökare åt gången, och besöken ska vara så korta som möjligt.
 • Leverans av bokkassar fortsätter.
 • Tidningshörnan är öppen för lån, du får inte sitta och läsa på plats i biblioteket.
 • Arrangemang görs i första hand i annan form (digitalt), i andra hand flyttas fram och i tredje hand ställs in.

Sporthallar, gym och simhall

 • Gymnastiklektioner fortsätter för barn och unga födda 2005 och senare.
 • Sporthallarna och deras verksamhet är stängda för uthyrning till allmänheten.
 • Gym och simhall är stängda för allmänheten. Skolundervisning och simskola genomförs.
 • Bokningar gällande verksamhet för ungdomar eller vuxna födda före 2005 avbokas.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare. Föreningarna ansvarar själva för att följa nationella och lokala råd.
 • Årskort, halvårskort eller klippkort. Alla gäster som har någon form av träningskort får möjlighet att förlänga giltighetstiden på sitt träningskort. Du behöver inte göra någonting i dagsläget. Giltighetstiden på kortet förlängs i efterhand med den tidsperiod som kortet inte gått att använda på grund av att gym/simhall varit stängda. När du vill aktivera ditt träningskort igen så aktiverar du kortet genom att komma in till simhallens reception.
 • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar.

Ishall

Ingen allmänhetens åkning

Ungdomens hus

Ungdomens hus är öppet. Kommunen gör bedömningen att det är bättre att ungdomarna samlas i ordnade former, med vuxna, än att de själva ordnar samlingsplatser.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Besöka kommunen

På grund av rådande situation är telefon eller mejlkontakt att föredra. Kommunens kundtjänst på Åsgränd 1 är öppen (vardagar kl. 07:45-12 samt 13-16) men för att minska risken för smitta uppmanar vi våra besökare att ringa oss eller kontakta oss via vår facebooksida istället för att komma förbi. Utanför Rådhuset finns brevlåda (på baksidan). Använd den om du vill lämna in något till kommunen.