Konstnärlig gestaltning i det nya särskilda boendet

Nu bjuder Säters kommun in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i det nya särskilda boendet.Landskapsbild från Södra Kyrkogatan, Säter

Följ länken till utlysningen!

Med konstgestaltningen så ska hänsyn tas till de boendes förutsättningar, Säters identitet och husets arkitektur. Den ska möjliggöra dialog mellan de boende, personal och anhöriga. Gestaltningen ska vara på plats när huset invigs 2021.

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Denna boendeform är för personer med omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt hem. Boendet har gemensamma utrymmen för samvaro och måltider. Det särskilda boendet ska så långt det är möjligt likna det egna hemmet.