Konstnärligt gestaltningsuppdrag för det särskilda boendet i Säter

Idag har tre konstnärer tilldelats skissuppdrag för det särskilda boendet i Säter. De är Emelie Solklippa/Hanna Westin Skogh, Eva Fornåå och Anna Renström.

Nu kommer de att jobba med skisserna fram till maj då skissarbetet ska vara klart. En av de tre konstnärerna väljs då ut att göra den konstnärliga gestaltningen. 116 intresseanmälningar har kommit in. I juryns bedömning har konstnärlig originalitet, konstnärens intention i förhållande till uppdraget samt materialkännedom använts.

För att säkerställa att den konstnärliga intentionen stämmer överens med de boendes behov har en demenssköterska samt medarbetare från ett särskilt boende deltagit i juryarbetet.