Kostnadsfritt för färdtjänstresenärer som vill åka buss

Från den 1/1 2020 blir det kostnadsfritt för de färdtjänstresenärer som vill åka buss med den ordinarie linjetrafiken.

När man i biljettmaskinen säljer färdtjänstresa till de som kan visa upp kortet Dalatrafik Färdjänst (och fotolegitimation) så blir biljetten kostnadsfri – istället för som idag då den kostar en grundavgift (33kr för vuxen).

Precis som tidigare har den som åker färdtjänst rätt att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt ombord på bussen. Ledsagare registreras som Färdtjänst i räknaren.