2020 års kulturpris och kulturstipendium tilldelas…

Kulturpristagare 2020

Gunnar Dicander med hund i skog

Säter kommuns kulturpris tilldelas Gunnar Dicander. Gunnar besitter en gedigen kunskap i Grängshammars lokalhistoria och är den drivande kraften i den mycket aktiva hembygdsföreningens verksamhet. Hans insatser för hembygden har bland annat inneburit att 150 olika gamla platser skyltats upp – gruvor, vägar, torp med mera. Allt för att namnen ska bevaras. Gunnar tilldelas kulturpriset 2020 för att han besitter stor kunskap om sin hembygd och hembygdshistoria, som han delar med sig av, och för de betydande insatser han har gjort för Silvberg och Grängshammar.

Ungdomskulturstipendiat 2020

Norma Wikström i disco-dräkt

Säter kommuns ungdomskulturstipendium tilldelas Norma Wikström. Norma brinner för dans. Hon har dansat och tävlat för Sinclairs Dala Dansstudio sedan hon var mycket ung. 2014 blev Norma uttagen i svenska landslaget i disco och åkte till Turin i Italien och tävlade i solo och par. För närvarande går hon på Lugnetgymnasiets estetiska linje med inriktning dans, där hon tränar olika danstekniker. Norma får ungdomskulturstipendiet 2020 för sin stora talang och sin tekniska skicklighet, för sitt engagemang för dans och för viljan att utvecklas inom konstformen.

Kulturpriset och ungdomskulturstipendiet är på vardera 10 000 kronor och överlämnas under en ceremoni efter Kulturnämndens sammanträdande den 10 december.