Kulturpriserna till musikkonstnär och ung dansspridare

K​ulturnämnden har utsett Karin Sandberg att få årets Kulturpris på 10 000 kronor.
Nominerad : Karin Sandberg

Genre : Konst, musik, performance

Förslagsgivare : Lilian Sandberg

Motivering: Jag vill nominera konstnär Karin Sandberg till Säters kulturpris då hennes konst inte uppmärksammats i Dalarna än. Hon är uppväxt i Gustafs men har sedan varit verksam utomlands och nationellt i Sverige. Under 2016 deltog hon i utställningar i England, Usa och Norge och arbetar med lika delar musik och visuella uttryck i sin konst där hon uppmärksammar de marginaliserade människorna i historien och i samtiden. Tydligast kanske detta ses i verket “Muna, where are you now?”

Förslagsgivare: Pär Jonsson
Motivering: Härmed vill jag nominera konstnär Karin Sandberg till Säters kulturpris 2017. Eftersom hon är uppväxt i Gustafs och gått på Klockarskolan i Säter och har svärmor, svärfar fortfarande bosatta i Gustafs och släkt i Dalarna med mamma i Torsång och syster i Falun tror jag att det skulle betyda mycket för henne även om hon nu är internationellt och nationellt verksam. Karin arbetar med såväl musik som bildkonst och skriver körverk med passion för de marginaliserade människorna och för röster i samhället som inte hörs. Jag tycker att flera borde få veta om hennes konst.

Bakgrund: Karin Sandberg bor i Göteborg. Hon är en väletablerad konstnär med en mängd utställningar bakom sig både i Sverige och i utlandet. Hon komponerar musik/körverk och har gett ut en mängd publikationer, samt fått många stipendier och utmärkelser. 2016 – 18 deltar hon i ”Artist Residency i moderskap” i Göteborg. Läs mer på: : www.karinsandberg.com

Ungdomskulturstipendiet

Kulturnämnden har också utsett Felicia Hedin till ungdomskulturstipendiet 5000 kronor

Nominerad : Felicia Hedin (18 år)

Genre : Dans

Förslagsgivare : Ulrika Hedin

Motivering: Jag vill nominera Felicia Hedin för hennes utveckling inom området dans. Felicia går sista året på Estetiska programmet i Falun med inriktning mot dans (balett, jazzdans och modern dans) och har utvecklats mycket under de senaste åren. Hon är sedan några år danslärare i Borlänge på KFUM:s dansstudio i flera show och jazzgrupper för barn. Hon har också undervisat i streetdance för barn i Säter. Hennes ambition med dansen har ändrats och fördjupats och för tillfället funderar hon på att utbilda sig till danspedagog på DOCH (Dans och cirkushögskolan) i Stockholm. Det har varit kul att följa Felicias utveckling och begåvning inom fältet dans, men jag vill lyfta hennes förmåga att sprida glädje och göra dansen tillgänglig för barn. Det är fint att se hennes engagemang och förmåga att leda barn, och som ung förebild gör hon dansen intressant och rolig. Men hennes egen dansutveckling är också betydelsefull och jag tror att hon kommer att använda sina kunskaper inom den moderna dansen på många sätt i framtiden.