Lämna synpunkter på Trafikverkets vägplan för väg 790, Stora Skedvi kyrkby, ny gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för 1,1 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Läs om projektet på Trafikverkets hemsida här.

Lämna synpunkter

Mellan den 13 september – 3 oktober 2019 kan du lämna synpunkter på vägplanen via formuläret på Trafikverkets hemsida.