Lättnader för föreningar

Föreningslivet är en viktig resurs i samhället och flera av våra föreningar har det tufft nu. Säters kommun vill göra det vi kan för att underlätta situationen.

  • Föreningar kommer att få dispens med att skicka in av årsmötet beslutade verksamhetsberättelse, Kassaberättelse, Revisionsberättelse och Föreningsuppgifter efter senaste årsmöte och årsmötesprotokoll gällande verksamhetsåret.
  • Föreningsstöd som redan är beslutade kommer att betalas ut oavsett om föreningen har varit tvungen att avsluta säsongen tidigare utifrån rådande situation.
  • Lokaler kan bokas av utan kostnader.

–  Vi kommer att skicka ut en enkät till våra föreningar för att få en gemensam bild av läget, säger Malin Lilja Altörn, fritidschef

– Utifrån hur behovet utvecklas kommer vi se över vad som kan göras från kommunens sida.