Lena kan bli årets offentliga chef

Lena Forsberg

Grattis Lena Forsberg, verksamhetschef för Säters kommuns hälso- och sjukvårdsteam! Du är nominerad till årets offentliga chef, och har valts ut av juryn att gå vidare som en av sju kandidater bland många nominerade.

Vad är din drivkraft i din chefsroll i Säters kommun?

– Jag arbetar hela tiden för att tillsammans med medarbetarna vara en god ambassadör för vår verksamhet i tider där det är svårt att rekrytera ny personal. Jag vill vara en god förebild och inspiratör för andra. Jag tycker att liknelsen med att vara chef/ledare är som att vara en trädgårdsmästare är väldigt beskrivande med hur jag ser på mitt ledarskap. Som chef och ledare är du en trädgårdsmästare i en trädgård full av olika sorters blommor. Du vattnar blommorna, göder dem med näring samt undanröjer hinder. I trädgården är det inte trädgårdsmästaren som ska synas och ta åt sig äran, det är blommorna.

På vilket sätt bidrar dina medarbetare till att du lyckas med ditt uppdrag?

– Jag har duktiga, drivna och lojala medarbetare med stark teamkänsla och viljan att göra ett bra arbete. Alla medarbetare är väldigt måna om att upprätthålla vår verksamhets goda rykte och att arbetsplatsen ska vara ett ställe där man vill arbeta.

Årets offentliga chef utses under evenemanget Offentlig chef den 22 mars i Göteborg.