Lidéns möbler och Kulinariet är turistiska Infopoints

Ett av Visit Dalarnas uppdrag är att genom marknadsföring inspirera och skapa lust till att besöka Dalarna.
När besökarna väl kommer till länet är det allt färre som idag går in på en fysisk turistbyrå och försäljningen över disk på turistbyråer i Dalarna har minskat de senaste åren. Endast 6 % av besökarna har besökt en turistbyrå. I allt större utsträckning hittar besökarna sin information, och gör sin bokning, digitalt.
Rådgivning via telefon, chatt, mail och sociala kanaler utgör idag en stor del av Visit Dalarnas besöksservice. Dessa tjänster kommer fortsätta att utvecklas och erbjudas via bolagets Contact center, tel: 0771-62 62 62, E-post: info@visitdalarna.se.

Entré till infopoint Lidéns möbler

För service på plats har Visit Dalarna i Säters kommun en överenskommelse med två företag: Kulinariet i Stora Skedvi och Lidéns möbler i Säter. De kallas Infopoints.
Där får besökaren möjlighet till personliga möten där besökaren kan rådfråga, ta en karta och söka information.
En Infopoint ersätter inte en turistbyrå fullt ut men erbjuder fortfarande besökaren personlig service med turistisk information i form av tips om lokala besöksmål och aktiviteter, stora som små. För att bli en certifierad Infopoint genomgår man en utbildning.

En infopoint är uppmärkt med en skylt: ett “i” i grönt på vit botten, med texten InfoPoint.